کنترل کیفیت بتن و توسعه بتن های نوین

خدمات ما

Services

ارائه مشاوره در زمینه کنترل کیفیت مصالح و تکنولوژی و دوام بتن در پروژه های عمرانی

انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی و دوام بتن و مصالح نوین ساخت و ساز

انجام آزمایش های تخصصی بتن ومصالح

ارائه طرح اختلاط بتن های ویژه

با ما آشنا شوید!

شرکت دانش بتن امیرکبیر در سال 1395 با پشتوانه تخصص و دستاوردهای پژوهشی سی ساله اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه تکنولوژی و دوام بتن و توسعه محصولات نوین ساخت و ساز، در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است. همچنین یک سال پس از تاسیس، تیم ما با تکیه بر دانش فنی خود موفق به دریافت گواهی دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شده است.

تیم ما

Our team

پروفسور علی اکبر رمضانیانپور

رئیس هیئت مدیره

دکتر محسن جعفری ندوشن

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر امیر محمد رمضانیانپور

عضو هیئت مدیره

آزمایش های التراسونیک بتن

در روش التراسونیک (فراصوت)، زمان عبور امواج از میان بتن اندازه گیری می شود. اساس این روش تفاوت سرعت میانگین انتشار امواج فراصوت در مواد مختلف می باشد. از روش التراسونیک میتوان برای تخمین مقاومت فشاری بتن، تشخیص ترک خوردگی بتن، تعیین عمق ترک در داخل بتن، ارزیابی کیفی و یکنواختی بتن، اندازه گیری ضخامت بتن از یک جهت و تشخیص حفرات بزرگ در داخل بتن استفاده نمود.

پروژه ها

Projects

ارائه طرح مخلوط و کنترل کیفی بتن خودمتراکم سردرب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارائه طرح مخلوط بتن خودمتراکم برای تولید قطعات پیش ساخته

انجام آزمایش های کنترل کیفی مصالح تشکیل دهنده بتن خودمتراکم

کنترل کیفی بتن قطعات پیش ساخته و تهیه گزارش های فنی مربوطه به همراه تحلیل نتایج آزمایش ها

استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی بتن و مصالح در پروژه مرکز تجاری، مالی بین المللی ایران (ایران مال)

مدیریت گزارشات فنی و شرکت در جلسات مورد نظر کارفرما

انجام آزمایش های مخرب و غیرمخرب مورد نیاز سازه های بتنی

استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی بتن و مصالح در کارگاه تولید بتن، در کارگاه های تولید قطعات پیش ساخته و سایت های مرکزی پروژه

خدمات تست غیرمخرب بتن از طریق امواج التراسونیک در پروژه مرکز تجاری، مالی بین المللی ایران (ایران مال)

تهیه گزارش های فنی مربوط به همراه تحلیل نتایج آزمایش ها

ارائه گزارش و نتیجه گیری نهایی در خصوص کیفیت پرشدگی گروت در کوپلرها و ارائه راهکار برای نمونه هایی که دچار مشکل بودند

انجام تست غیرمخرب بتن از طریق ارسال امواج التراسونیک به داخل بتن و دربافت و تحلیل موج های بازگشتی در راستای اطمینان از …

مطالعه و تحقیق کاربرد روسازی بتنی و اساس بتنی متخلخل و انجام آزمایش های لازم برای ارائه طرح ...

ارائه طرح مخلوط اساس بتنی متخلخل و انجام آزمایش های مربوط

ارائه طرح مخلوط روسازی بتنی در نظر گرفتن پارامترهای دوام و انجام آزمایش های مربوط

انجام آزمایش های کنترل کیفی مصالح تشکیل دهنده بتن، علی الخصوص بررسی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه ها

هدف ما طراحی و توسعه مستمر محصولات نوآورانه بتنی و سازگار با محیط زیست است. پرورش نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه تکنولوژی و دوام بتن است. افزایش رضایتمندی مشتریان و رسیدن به انتخاب اول آنها است. ارتقاء کیفیت و دوام سازه های بتنی است.